BLOG

PROČ BYSTE MĚLI POTŘEBOVAT ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU PŘI PRODEJI?

Jednoduše řečeno, advokátní úschova má zaručit bezpečný převod peněz ve správný okamžik a do správných rukou. Jedná se o bezpečný způsob úschovy kupní ceny do doby, než se přepíše vlastnické právo.

Představte si situaci, která nastane když jeden ze zájemců například zemře, a dům tak přejde do dědického řízení nebo je ze dne na den zatížen exekucí.

Nemáte ani peníze ani nemovitost a na minimálně půl roku vystaráno než se celá situace vyřeší nehledě na to, že nový vlastník nemusí s prodejem souhlasit a exekuce se z listu vlastnictví nevymaže do doby, než je řádně uhrazena. V “nejlepším” případě (má zkušenost) exekuce chodí jako na běžícím páse a po zaplacení jedné, se objeví druhá.

JAK VÝHODNÁ PRO PRODÁVAJÍCÍ?

 • chrání Vás v situaci, kdy by došlo k přepisu vlastnického práva na kupujícího ještě před tím, než budou peníze v úschově,
 • advokát před tím, než přijme prostředky od kupujícího, prověří zdroje finančních prostředků dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – jistota peněz, které nepochází z trestné činnosti.

JAK JE ÚSCHOVA VÝHODNÁ PRO KUPUJÍCÍ?

 • chrání kupující, a to i pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k přepisu vlastnického práva
 • pro případ, že se v mezičase prodávající rozhodne z jakéhokoliv důvodů nemovitost neprodat,
 • úmrtí prodávajícího a následné dědické řízení,

Koupě nemovitosti bez zajištění úschovy kupní ceny je velice riziková pro obě smluvní strany z důvodů nepředvídatelných kroků.

KDO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU EVIDUJE?

 • vyžádat si potvrzení od advokáta, že je registrován u ČAK (České advokátní komory), aby měl úschovu právo zajišťovat – registraci advokátů a koncipientů najdete zde http://vyhledavac.cak.cz/

JAKOU ROLI HRAJE V CELÉM PROCESU ADVOKÁT/PRÁVNÍK?

 • prověřuje právní stav nemovitosti (omezení vl. práva, věcná břemena),
 • připravuje kupní smlouvu na nemovitost a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • připravuje Smlouvu o Advokátní Úschově,
 • přijímá a potvrzuje úschovu kupní ceny,
 • po převodu vlastnického práva, dohlíží na řádné vyplacení,
 • informuje o každém pohybu obě strany (kupujici/prodavajici),

ČÍM JE REGULOVÁNA ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA?

 • Advokátními předpisy,
 • má advokátka pro každou úschovu musí zřizuje samostatný účet, skrze jistotu s převodem finančních prostředků,
 • každou úschovu registruje u Česká Advokátní Komora v elektronické knize,

HLAVNÍ VÝHODY

 • oproti notářským nebo bankovním úschovám, je advokátní úschova výrazně levnější
 • banky většinou využívají standardní vzory, často bez možnosti úprav obou stran (respektive Vám umožní podat návrh, který zamítnou = osobní zkušenost)
 • advokát je ze zákona pojištěn proti profesní chybě

CENA ÚSCHOVY?

 • odvíjí se od výše transakce

Naše advokátka, má každý účet vedený zvlášť v české bance Moneta Money bank. Je to proto, že v případě jakéhokoliv problému jsou účty pojištěny na vyšší částky, než jaké jsou v aktuální chvíli uschovány a také proto, aby jistota úschovy byla prakticky 100%.

Pokud byste měli další dotazy, najdete více informaci na odkazech níže, stačí jen kliknout nebo si rovnou uložit QR vizitku do svého telefonu.