BLOG

PRODEJ NEMOVITOSTI, KTEROU VLASTNÍ NESVÉPRÁVNÁ NEBO NEZLETILÁ OSOBA

Je možné takovou nemovitost prodat? Ano, je akorát obchod podléhá delšímu šetření ze strany soudu, aby nesvéprávná či nezletilá osoba, nebyla ”ošizena” o svou část majetku, která jí náleží. Z pravidla je celkový prodej delší, než standardní prodej, který nevyžaduje soudní rozhodnutí.

 • Opatrovnický soud může prodej natáhnout až o 26 měsíců oproti “normálnímu” prodeji

Co je vlastně “opatrovnický soud”? O čem rozhoduje

 • Hájí osoby, které nejsou schopni o svém majetku rozhodovat(mladší 18 let, nesvéprávní, duševně nemocní) a dohlíží na jejich práva, aby nebyli poškozeni,
 • Každá nesvéprávná osoba, má svého opatrovníka,
 • Zpravidla je to člen rodiny/obec,…

Co je opatrovnictví?

 • Opatrovnictví chrání osoby neschopné samostatné péče,
 • Je určeno pro duševně či mentálně postižené,
 • Zajišťuje práva nesvéprávných osob,
 • Opatrovník spravuje záležitosti a zastupuje zájmy opatrovaného.

Kdo je opatrovník?

 • Opatrovník je ten, koho soud ustanovil, aby se staral o právní záležitosti, o které se nemůžete postarat sám,
 • Rozhoduje o nakládání s majetkem,
 • Soud opatrovníka ustanoví, jen pokud je přesvědčen o tom, že ho opravdu potřebujete,
 • Opatrovníka máte vždy, když Vás soud omezil ve svéprávnosti,
 • Zajišťuje práva nesvéprávných osob,
 • Spravuje záležitosti a zastupuje zájmy opatrovaného.

Kdo je opatrovaný?

 • Osoby mladší 18 let,
 • Osoby zbavené svéprávnosti,
 • Osoby neschopné samostatné péče,
 • Osoby duševně či mentálně postižené,

Co může opatrovník dělat?

 • Platí účty (z Vašich peněz), třeba za nájem, elektřinu a telefon,
 • Stará se o Váš účet v bance,
 • Pomáhá s bydlením, třeba pro Vás uzavře nájemní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí sociální služby,
 • Jedná za Vás na úřadech, třeba vyřizuje důchody nebo sociální dávky,
 • Pomůže Vám zajistit si lékaře,
 • Pomůže Vám s nákupem neběžných věcí,
 • a mnoho dalšího,…)

Jaké kroky musíte při prodeji udělat?

 • Zvolit opatrovníka,
 • Doložit soudu, důvody k prodeji,
 • Doložit účet, na který budou peníze odeslány a jak se s nimi bude nakládat,
 • Předložit soudu, že prodej byl uskutečněn, za nejvyšší možnou částku,
 • Soud bude vyžadovat podložený odhad soudním odhadcem, který pro daný soud pracuje, zda-li prodejní cena není podhodnocená

Zvládnete to sami?

 • Ano, ale mějte na paměti, že “obyčejný” prodej trvá 3 měsíce, tento může trvat i rok.

Proč jsou tyto kroky nezbytné?

 • Aby nedošlo k nakládání s majetkem tak, aby nesvéprávná osoba nebyla ošizena či okradena.

Rada a doporučení na závěr:

 • Pro jednodušší průběh obchodu, je lepší hledat zájemce s hotovostí,
 • Berte na vědomí, že soud bude prověřovat vlastním znalcem cenu prodané nemovitosti, pokud ji znalec podhodnotí, budete opět na začátku prodeje, tentokrát za částku, odhadcem stanovenou,
 • Hypoteční úvěr není možné čerpat, protože soud nedovolí zatížit nemovitost zástavou – možné zástavu převést až po převodu vlastnického práva, pokud to ovšem banka dovolí,
 • Financování hypotečním úvěrem lze pouze v případě, že kupující má jinou nemovitost, kterou může zastavit pro banku,
 • O problematičtějším postupu, je nutné informovat kupující dopředu – obrnit se trpělivostí nebo zavolat na moje číslo, a já se o vše postarám s maximální péčí 🙂

Pro bližší konzultaci, mne neváhejte oslovit a sledovat níže.